Anläggningar

Större lägeranläggningar/kursgårdar:

Kopparbo Lägeranläggning

Kungshol kurs och lägergård

Skräddartorp

Övriga platser:

Distriktslokalen (Falun)

Puttbo (Falun)

Nybo (Falun)

Uvbergsstugan (Borlänge)

Prästhyttan (Ludvika)